Wrocławskie Seminarium Europejskie – relacja

20140505_0832115 maja na Uniwersytecie Wrocławskim odbyło się Wrocławskie Seminarium Europejskie pn. „Rola sądownictwa międzynarodowego w kształtowaniu prawnej pozycji jednostki, jako podmiotu prawa międzynarodowego”. Konferencja była podzielona na dwa panele eksperckie. Pierwszy, który rozpoczął się o godzinie 9:00 poświęcony był tematyce wyroków pilotażowych Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz koncepcji jednostki w prawie międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem opinii odrębnych sędziego Trindade. Głos zabrała także Pani Natalia Szczucka reprezentując Komisję Europejską jako jednego z patronów honorowych Seminarium. Drugi panel zdominowała tematyka międzynarodowego prawa karnego a także ujęcia systemowego jednostki w prawie międzynarodowym. Głos zabrał także prof. Jerzy Skorupka, Sędzia w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu nakreślając wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na polski proces karny.

20140505_112713Uczestnicy konferencji, których było ponad sto osób mogli otrzymać interesujące materiały dotyczące Rady Europy oraz mediacji i rozwiązywania sporów w polskim systemie prawnym ufundowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ponadto w Punkcie Informacyjnym Konferencji można było otrzymać także materiały Uniwersytetu Wrocławskiego a także cenne informacje o samej Radzie Europy. Wśród uczestników byli sędziowie, szczególnie apelacji wrocławskiej, adwokaci, radcowie prawni, pracownicy naukowi Uniwersytetu Wrocławskiego oraz innych polskich uczelni, studenci oraz sympatycy prawa europejskiego.

20140505_170244 Konferencja zbiegła się także z ważnymi rocznicami, dziesięcioleciem Polski w strukturach UE, 15 lecie istnienia w NATO oraz 25 lecie wolnych wyborów w Polsce. Także sam dzień konferencji czyli 5 maja był szczególny bowiem jest to Dzień Europy obchodzony w Radzie Europy jako Dzień Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej. Na końcu przemówili studenci zrzeszeni w Studenckim Kole Naukowym Rozstrzygania Sporów Międzynarodowych (organizatora konferencji), którzy w ramach prac badawczych przygotowali referaty dotyczące prawa międzynarodowego. Spotkanie to przybrało już formę konwersatoriów, gdzie studenci w atmosferze dyskusji mogli rozmawiać o sprawach poważnych, wymieniając się poglądami.

Konferencja była objęta patronatem Rady Europy, Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Komisji Europejskiej, 20140505_170646Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego „25 lat wolności”, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło: Akademickie Radio „Luz”, Edukacja Prawnicza, portal student prawa oraz dla studenta.

Reklamy

Już jutro Wrocławskie Seminarium Europejskie

Szanowni Państwo,

 

eu-flag-otherJuż jutro w Dniu Europy (5 maja 2014 r.) odbędzie się Wrocławskie Seminarium Europejskie, które traktować będzie o sądownictwie międzynarodowym oraz prawach jednostek w ponadnarodowych systemach prawnych. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnej debaty o Europie. Przemawiać będą profesorowie, doktorzy, przedstawiciele instytucji międzynarodowych oraz studenci. W konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele zawodów prawniczych, sędziowie, studenci, mieszkańcy Wrocławia oraz pracownicy naukowi innych polskich uniwersytetów.

Zaczynamy o 9:00 na Uniwersytecie Wrocławskim a dokładnie Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, w sali im. prof. Witolda Świdy mieszczącej się w budynku D Wydziału przy ulicy Uniwersyteckiej 7/10. Pierwszy panel potrwa do godz. 11:00 po którym nastąpi przerwa kawowa do godz. 11:30. Później drugi panel, który potrwa do około godziny 14:00. Na koniec dla studentów przewidziano panel studencki, który będzie pewnego rodzaju konwersatorium gdzie będzie można wspólnie podyskutować o Europie w ramach dyskusji studenckiej.

Konferencja ta została objęta patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, z okazji jubileuszu obchodów 25 lat wyborówPlakat główny 4 czerwca a także przez Sekretarza Generalnego Rady Europy, Komisję Europejską, Prezesa Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Naczelny Sąd Administracyjny, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Dziekana Wydziału.

Jest to szczególne wydarzenie dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz mieszkańców Wrocławia. Moment samego Sympozjum jest bardzo szczególny bowiem 1 maja obchodziliśmy rocznicę 10 lat w Unii Europejskiej, w tym roku także rocznica 15 lat wejścia Polski do NATO oraz 25 lecie pierwszych wolnych wyborów 4 czerwca. W tym szczególnym dniu oraz czasie nie możne nikogo zabraknąć. Zapraszamy !

Wrocławskie Seminarium Europejskie – program konferencji

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy program ogólnopolskiej konferencji Wrocławskie Seminarium Europejskie pn. „Rola sądownictwa międzynarodowego w kształtowaniu prawnej pozycji jednostki, jako podmiotu prawa międzynarodowego”, która odbędzie się we

Program konferencji

Wrocławiu, w dniu 5 maja 2014 r., o godz. 09:00 – 14:30 (sala 2D im. Witolda Świdy, I piętro, budynek D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego). Prelegentami będą pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz innych instytucji europejskich.

Konferencja została objęta patronatem medialnym:

Akademickiego Radia Luz

Portalu studentprawa.pl

Portalu dlastudenta.pl

Edukacji prawniczej (C.H Beck)

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych sądownictwem międzynarodowym, prawami człowieka oraz funkcjonowaniem Unii Europejskiej a także Rady Europy.

 

Wrocławskie Sympozjum Europejskie

student_prawa_ logo

Wrocławskie Sympozjum Europejskie czyli konferencja naukowa pn. „Rola sądownictwa międzynarodowego w kształtowaniu prawnej pozycji jednostki jako podmiotu prawa międzynarodowego, które odbędzie się 5 maja 2014 r., na Uniwersytecie Wrocławskim jest ogólnopolskim wydarzeniem, które zyskało nobliwy Komitet Honorowy oraz medialny.

????? Nasza konferencja  została objęta patronatem medialnym portalu studentprawa.pl.

Ponadto patronat medialny został przyznany także przez portal dlastudenta.pl. Mamy nadzieję, że także inne gazety i radia studenckie przyłączą się do promocji tego wydarzenia aby jak najszersza publiczność mogła uczestniczyć w tym seminarium.

Ponadto konferencja zyskała wiele patronatów honorowych. Rady Europy, Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poprzez patronat jubileuszowy, Rzecznik Praw Obywatelskich, Naczelny Sąd 25_lat_czerwony-01Administracyjny, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oraz Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Wszystkim patronom honorowym serdecznie dziękujemy za zaufanie i przyznane wyróżnienie. Zbiegające się daty, podkreślające rangę tego wydarzenia oraz jego znaczenie, czyli 5 maja jako Dzień Europy w ramach którego celebruje się Dzień Integracji, Tolerancji i Praw Człowieka a także ogłoszony przez Prezydenta RP Rok Wolności, są wyraźnym sygnałem, że debata nad istnieniem Polski w instytucjach międzynarodowego sądownictwa oraz ich wpływu na życie obywateli jest szczególnie pożądana.

W tak szerokim gronie prelegentów (pracowników naukowych polskich uczelni wyższych oraz studentów) debata nabierze nowego znaczenia. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału. Bądźmy wszyscy 5 maja razem we Wrocławiu.

Majowa konferencja naukowa

W imieniu organizatorów Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego a także Studenckiego Koła Naukowego Rozstrzygania Sporów Międzynarodowych zapraszamy Państwa na majową konferencję naukową „Rola sądownictwa międzynarodowego w kształtowaniu prawnej pozycji jednostki jako podmiotu prawa międzynarodowego”, która odbędzie się 5 maja 2014 r.

 

Więcej informacji w zakładce „Majowa konferencja naukowa”

Moot courty jako element edukacji prawniczej w Polsce

Pragniemy z radością poinformować, że Komitet Honorowy konferencji naukowej „Moot courty jako element edukacji prawniczej w Polsce” został zamknięty. W skład tego nobliwego forum wchodzi Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny, Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego. Prosimy zapoznać się także z programem konferencji (załącznik: program konferencji).

Obrazek

Konferencja odbędzie się 4 grudnia 2013 r., w sali Unii Europejskiej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wśród prelegentów znajdziemy tak dostojne osoby jak Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, SSA Andrzeja Niedużaka, Wiceprezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu, SSO Marcina Sosińskiego, reprezentanta Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, mec. dr nauk prawnych Piotra Marcina Wiórka i prof. UWr. dr hab. Artura Kozłowskiego, Prodziekana ds. Kształcenia. Konferencję uroczyście otworzy Jego Magnificencja prof. dr hab. Marek Bojarski, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zaś pierwszy panel dyskusyjny zoostanie rozpoczęty mową Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii prof. UWr. dr hab. Włodzimierza Gromskiego.

Obrazek

Tematyka konferencji to próba dyskusji nad symulacjami rozpraw sądowych jako elementem edukacji prawniczej w Polsce. W gronie dostojnych Prelegentów będziemy próbowali odpowiedzieć na pytanie czy idea „moot courtów” może stać się popularna w Polsce a zarazem przydatna. Poruszane referaty to m.in. „Perspektywa moot courtów na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii”; „Czy moot courty to dobry sposób na zapoznanie się z działaniem sądu”, które będą zawarte w trzech panelach: uniwersyteckim, sądowym i adwokacko-radcowskim. Każdy panel to omówienie symulacji rozpraw sądowych z różnych perspektyw a zarazem wskazanie potrzeb i cech jakie są pożądane w danej profesji prawniczej – adwokatów, radców prawnych, sędziów czy dydaktyków.

Zapraszamy wszystkich studentów, adwokatów, radców prawnych, nauczycieli akademickich oraz sympatyków idei „moot courtów”. Z pewnością 4 grudnia będzie można wskazać swój punkt widzenia i wrzucić go do ogólnopolskiej debaty nad modelem kształcenia studentów prawa w Polsce.

O „moot courtach” słów kilka…

Podstawową działalnością naszego koła jest popularyzacja idei „moot courtów” oraz wspieranie drużyn, które zrzeszone pod auspicjami naszej struktury reprezentują Uniwersytet Wrocławski w różnych konkursach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Wypada jednak powiedzieć czym są te „moot courty” i jaki jest ich cel. Samo słowo „moot court” znaczy tyle co symulacja rozprawy. Polega to na przygotowaniu fikcyjnej sprawy z zakresu określonej dziedziny prawa a następnie „odegranie” ról procesowych przed właściwym rodzajowo sądem. W konkursach role „powoda” i „pozwanego” (tak roboczo je nazwijmy) odgrywają studenci. Natomiast w sędziów wcielają się doktorzy i profesorowie nauk prawnych, którzy oceniają jakość argumentacji, styl i płynność wypowiedzi czy etykietę sądową. Jest to świetna okazja do sprawdzenia lub pogłębienia swojej wiedzy z danej dziedziny prawa a także wspólnej zabawy.

Jeżeli jesteście zainteresowani jak wygląda „moot courtowanie” w praktyce obejrzyjcie poniższe filmiki:

http://www.youtube.com/watch?v=bnHsgYQpgKc

http://www.youtube.com/watch?v=GZOAmRbPV4g

http://www.youtube.com/watch?v=wvysMFFlCho

http://www.youtube.com/watch?v=bfx0BL9YY3Q

 

Jeżeli chcecie dowiedzieć się czym jest mootowanie obejrzyjcie poniższy filmik:

http://www.youtube.com/watch?v=D0WZsxCbL6M